О нас

UAB ?NAFMERA“ savo veikl? prad?jo visai nesenai - 2005 metais. Tai pakankamai jauna, bet ambicinga, siekianti naujovi? ir s?kmingai savo veikl? prad?jusi ir dabar dirbanti perspektyvi bendrov?. Pagrindin? mūs? veikla yra didmenin? prekyba naftos produktais. Nuo pat veiklos prad?ios, kompanija buvo orientuojama ? auk?tos kokyb?s produkt? tiekim? ir kokybi?k? paslaug? atlikim?, tod?l ?iandien galime pasakyti, kad pasirinkome teising? keli?. Per visus veiklos metus, mes suformavome patikim? bendrov?s vard?, radome patikimus partnerius ir ?inoma klientus, u?sitikrinome ilgalaik? ir s??ining? bendradarbiavim?.

Nuo 2010 met? prad?ios tapome pagrindiniais naftos kompanijos ?LUKOIL“ produkt? platintojais Baltijos ?alyse. Visa mūs? parduodama produkcija gaminama i? auk?tos kokyb?s rusi?kos naftos. UAB ?NAFMERA“ savo klientams siekia tiekti tik geriausius ir kokybi?kiausius produktus, kurie atitinka auk??iausius ES standartus.

Pagrindiniai bendrov?s tikslai:
- naftos produkt? tiekimo u?tikrinimas;
- konkurencingos kainos i?laikymas, kuri atitikt? dabartin?s rinkos s?lygas;
- auk??iausios kokyb?s paslaug? teikimas;
- laiku atliktos paslaugos bei laiku pristatyta produkcija.

Platesn? informacij? apie mūs? bendrov?s paslaugas ir parduodamus produktus rasite ?iame tinklalapyje, atitinkamose skiltyse. Nors mūs? kompanija ir jauna, ta?iau esame atviri naujov?ms, naujoms galimyb?ms, nuolat ie?kome nauj? partneri? ES ?alyse, kad gal?tum?me tobulinti bei s?kmingai vystyti bendradarbiavim? su partneriais ir klientais tiekdami tik auk??iausios kokyb?s produktus bei paslaugas.

Все права защищены ? 2016 ОАО "Nafmera"

汤姆叔叔影院