Keliam?j? ?rengini? prie?iūra

Nors mūs? ?mon? pakankamai jauna, ta?iau jau yra sukaupta nema?a patirtis remontuojant ir montuojant bei pri?iūrint portalinius, o?inius, bok?tinius ir tiltinio tipo kranus. K?limo ?rengim? remontas gali būti atliktas pas pat? u?sakov?. Kran? remont? atlieka auk?tos kvalifikacijos, patyr? suvirintojai, ?altkalviai ir elektrikai. Remontui naudojamos tik sertifikuotos ir kokybi?kos med?iagos.

Atliekame:

  • kran? būkl?s ?vertinim?, teikiame pasiūlymus, kaip pagerinti kran? būkl?;
  • profilaktin? technin? aptarnavim?;
  • nuolatin? technin? aptarnavim?, u?tikrinant ?rengim? patikimum?.

kranas2

Visos teis?s saugomos ?statymo ? 2016 UAB "Nafmera"

汤姆叔叔影院